easy drag and drop web builder software

O Kancelarii

Kancelaria adwokacka Krosno

Szanowni Państwo!
Kancelaria powstała po to, by zapewniać skuteczną, kompleksową pomoc prawną, polegająca na udzielaniu porad, sporządzaniu opinii prawnych, projektów umów, uczestniczeniu w negocjacjach i mediacjach, a także reprezentowaniu Klientów przed organami ścigania, organami administracji publicznej, organami egzekucyjnymi i innymi instytucjami, jak również przed wszelkimi sądami powszechnymi oraz administracyjnymi.

kancelaria adwokacka krosno

E-porady prawnika - adwokata

W ramach e-porady Kancelaria oferuje: udzielanie porad prawnych, sporządzanie pozwów, wniosków, pism procesowych, umów, opinii, a także konsultacje w zakresie spraw sądowych. W przypadku nietypowych zleceń prosimy o przesłanie zapytania na adres mailowy Kancelarii

Zakres pomocy prawnej
Kancelaria adwokacka Krosno

Naszym klientom zapewniamy wszechstronną i rzetelną pomoc prawną obejmującą prowadzenie spraw z zakresu prawa:

Podział majątku małżeńskiego

sprawy o podział majątku dorobkowego obfitują w różne skomplikowane zagadnienia prawne związane z rozliczeniami nakładów na majątek wspólny z majątku osobistego oraz z majątku osobistego na wspólny. Niekiedy ustala się wielkość dochodów uzyskiwanych przez każdego z małżonków. Nieraz występują też roszczenia odszkodowawcze wynikające z przywłaszczenia przez małżonka poszczególnych ruchomości. Sprawy te leżą w kręgu moich najściślejszych zawodowych zainteresowań i zajmuję się nimi na co dzień.

Rozwód i separacja

treść orzeczenia rozwiązującego małżeństwo przez rozwód oddziałuje na późniejsze sprawy związane z opieką i kontaktami z dziećmi, ma pewien wpływ na obowiązki alimentacyjne, także pomiędzy byłymi małżonkami, jak również ma ono swoje następstwa w odniesieniu do sprawy o podział majątku małżeńskiego. Reprezentuję klientów we wszystkich tych sprawach.

Stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego

czyli tzw. „rozwody kościelne” łącznie z profesjonalną reprezentacją współpracującego z Kancelarią adwokata kościelnego. Rozwód orzeczony przez sąd okręgowy (a więc przez sąd powszechny) nie wywołuje skutków w zakresie prawa kanonicznego (kościelnego). Oznacza to, że w świetle tego prawa małżeństwo pozostaje ważne wiec konieczne jest stwierdzenie niewaznosci ktorego dokonuje swoim orzeczeniem sad koscielny.

Prawo cywilne

m.in. sprawy z zakresu zobowiązań, prawa rzeczowego, spadkowego np. o zapłatę w postępowaniu zwykłym, nakazowym i upominawczym, także w postępowaniu przed e-sądem, takie jak odszkodowawcze z tytułu wypadków komunikacyjnych, o roszczenia na tle umów konsumenckich, najmu, o świadczenie usług, o zniesienie współwłasności nieruchomości, o rozgraniczenie nieruchomości, o zasiedzenie, o stwierdzenie prawa do spadku, o dział spadku, o zachowek, o podział majątku dorobkowego itd.

Czynności jednorazowe

udzielanie porad prawnych i konsultacje w wyżej wskazanych dziedzinach prawa, opracowywanie projektów umów, regulaminów i statutów, pozwów, wniosków, pism procesowych oraz tzw. listów upominawczych.

Prawo gospodarcze

np. sprawy z zakresu prawa spółek handlowych, postępowanie rejestrowe, sprawy o czyny nieuczciwej konkurencji, o podział majątku spółki, postępowanie upadłościowe, wszelkie procesy sądowe pomiędzy podmiotami gospodarczymi na tle prowadzonej działalności gospodarczej, postępowanie egzekucyjne.

Prawo karne

zwłaszcza wypadki komunikacyjne, błędy medyczne oraz czyny związane z działalnością gospodarczą, zajmowanym stanowiskiem, a także sprawy karne – skarbowe.

Obsługa prawna firm

obsługa jest świadczona podmiotom gospodarczym w zależności od indywidualnych potrzeb : na ogół obejmuje konsultacje strony prawnej podejmowanych decyzji przez osoby zarządzające, projektowanie i opiniowanie umów, wydawanie opinii prawnych, reprezentowanie firmy w postępowaniu przed Krajowym Rejestrem Sądowym, występowanie wobec kontrahentów z listami upominawczymi, reprezentowanie firmy w sporach sądowych przed Sądami Gospodarczymi, także w postępowaniu nakazowym, upominawczym, przed e-sądem oraz postępowaniu egzekucyjnym.

Adwokat w Krośnie - Honorarium

Nasza kancelaria prawna ustala wysokość wynagrodzenia w pełni indywidualnie dla każdej sprawy. Kwota jest uzależniona od stopnia skomplikowania sprawy, ilości pracy, jaką wykona prawnik, wartości przedmiotu sprawy oraz terminu. Warto zapoznać się ze stawkami minimalnymi wynagrodzenia, które znajdują się w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dn. 28.09.2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. Nr 163 poz. 1348 ze zm.).

Zachęcamy do zapoznania się ze stawkami minimalnymi, jakie adwokat pobiera za prowadzenie spraw przed sądami powszechnymi (§ 6 w podanym powyżej rozporządzeniu):

1. do 500 zł – 60 zł;
2. powyżej 500 zł do 1 500 zł – 180 zł;
3. powyżej 1 500 zł do 5 000 zł – 600 zł;
4. powyżej 5 000 zł do 10 000 zł – 1 200 zł;
5. powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 2 400 zł;
6. powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 3 600 zł;
7. powyżej 200 000 zł – 7 200 zł.7. powyżej 200 000 zł – 7 200 zł.

adwokat w krośnie

Nota biograficzna

Prawnik, adwokat w Krośnie

Absolwentka Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II w Lublinie.
W latach 2007 - 2011 r. odbyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Rzeszowie, zakończoną egzaminem adwokackim. Członek Izby Adwokackiej w Rzeszowie - nr wpisu Os. adw. 45/11. W 2011 r. ukończyła studia doktoranckie na Wydziale Prawa,Prawa Kanonicznego i Administracji KUL w zakresie nauk prawnych - prawo.  

W swojej praktyce zawodowej zajmuję się głównie sprawami z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, w których specjalizuję się od samego początku. Uważam je za wyjątkowe, wymagają one bowiem nie tylko biegłej znajomości przepisów, poglądów judykatury i doktryny, ale także umiejętności radzenia sobie w warunkach konfliktu, zdolności przekonywania i porozumiewania się oraz oddzielenia rzeczy istotnych od błahostek.
Sprawom rodzinnym towarzyszą zwykle silne emocje, i są to najczęściej przeżycia negatywne. Z mojego doświadczenia wynika, że w przytoczonych warunkach osobom samodzielnie występującym przed sądem trudno jest trafnie ocenić własne interesy, co w konsekwencji może prowadzić do podejmowania z punktu widzenia strategii procesowej niekorzystnych decyzji. Stąd rola, jaką adwokat ma do odegrania, jest nieoceniona. W sprawach tych potrzeba chłodnego profesjonalizmu, a także używania właściwych argumentów. Moim zdaniem rzeczowe podejście, zaufanie klienta i merytoryczne przygotowanie połączone ze znajomością praktyki orzeczniczej są filarami sukcesu adwokata specjalizującego się w tego rodzaju sprawach. 

prawnik krosno

Ważne adresy

(po kliknięciu w ikonkę)

Sąd Rejonowy w Krośnie

Sąd Okręgowy w Krośnie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie

Internetowy System Aktów Prawnych

Państwowa Inspekcja Pracy

Krajowy Rejestr Sądowy

Skontaktuj się z kancelarią adwokacką
w Krośnie